• Prensa
  • /
  • Vídeos
  • /
  • Cena «Rescatadores de talento» - décimo aniversario

Cena «Rescatadores de talento» - décimo aniversario
04/11/2019

Copyright © 2021 Fundación Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1º E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   info@fpdgi.org