Copyright © 2016 Fundación Princesa de Girona
Parque Científico y Tecnológico de la Universitat de Girona (Edificio Centro de Empresas - GIROEMPRÈN)
C. Pic de Peguera, 11, B·2·12   17003 Girona   (Spain)   Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org

  • Casa Real
  • Fundació Príncep de Girona
Interactiu